Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Duyurular
Aksaray Üniversitesi her yıl, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince YÖK tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu (4.1) doğrultusunda, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlayarak YÖK’e ...
14.2.2019 10:42:00
Aksaray Üniversitesi 2015-2016-2017 Kurum Gösterge Raporu yayınlanmıştır. ...
5.9.2018 16:20:00