Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Personel
  1.                 Öğr. Gör. Ömer SONKAYA
  2. Dahili: 382 288 3047

    omersonkaya@aksaray.edu.tr

           


     Öğr. Gör. Hakan ATAK

      Dahili: 382 288 3023

 hakanatak@aksaray.edu.tr