Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarına yönelik çevrimiçi eğitim serisinde 600 üzerinde katılımcıya eğitim verildi.