Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Araştırma-Geliştirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. H. Murat YILMAZ

Grup Başkanı

Prof. Dr. Fatih ALGI

Üye

Prof. Dr. Hikmet ÜN

Üye

Prof. Dr. Mehmet Emin KARA

Üye

Prof. Dr. M. Cemal DARILMAZ

Üye

Doç. Dr. Hacı ÖZIŞIK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Doğan DEMİRAL

Üye

Şube Müdürü Mustafa KORKMAZ

Üye