Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Aksaray Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

Koordinatör ( Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN

Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi  Arzu AKOLAŞ

Üye

Öğr. Gör. Ömer SONKAYA

Üye

Daire Başkanı Salih ARSLAN

Üye

Mali Hiz. Uzmanı Selçuk GÜCÜN

Üye

Mali Hiz. Uz. Yrd. Barış ALTINSOY

Üye

Bil. İşletmeni Alper ARMAĞAN

Üye

Fatih PİRİNÇÇİ

Üye