Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Eğitim-Öğretim Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

Grup Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN

Üye

Doç. Dr. Vesile ÖZÇİFÇİ

Üye

Doç. Dr. Fazliye KARABÖRK

Üye

Doç. Dr. Kamil YILDIRIM

Üye

Doç. Dr. Turan AÇIK

Üye

Doç. Dr. Murat GÜL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TUNCER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail SARAÇ

Üye

Öğr. Gör. Dr. Bektaş AYIK

Üye

Arş. Gör. Gülsen TOSUN TUNÇ

Üye

Daire Başkanı Atakan ARSLAN

Üye

Emriyer ÖZER

Üye

Ömer Buğra ELMACI

Üye