Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Aksaray Üniversitesi Kalite Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

ÇALIŞTIĞI BİRİM

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Komisyon Başkanı

Rektör

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

Kalite Komisyon Başkan Yrd.

Rektörlük

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

BAP Komisyon Bşk

Rektörlük

Prof.Dr.Engin DELİGÖZ

Rektör Yardımcısı

Rektörlük

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN

Kalite Koor. Yrd.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Fatih ALGI

BAP Koordinatörü

Fen Edebiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Neslihan TEKİN KARACAER

Müdür

Bilimsel ve Teknolojik Uyg. Araştırma Merkezi

Bayram Ali YAVAŞ

Genel Sekreter

Genel Sekreterlik

Nuray ÖZTÜRK

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

FAKÜLTELER

Doç.Dr.Muhammed SARI

Dekan Yardımcısı

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr.Didem BALUN KAYAN

Dekan Yardımcısı

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Gülin TABAKAN

Dekan Yardımcısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Selahattin ÇAVUŞ

Dekan Yardımcısı

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Sami YILDIZ

Dekan Yardımcısı

İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Havva ÜLGEN YENİL

Dekan Yardımcısı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Melayib BİLGİN

Dekan Yardımcısı

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Funda ÇETİNKAYA

Dekan Yardımcısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Tarık SEVİNDİ

Dekan Yardımcısı

Spor Bilimleri Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif DİRİ

Dekan Yardımcısı

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TUNCER

Dekan Yardımcısı

Turizm Fakültesi

Doç. Dr. Zeki ARAS

Dekan Yardımcısı

Veteriner Fakültesi 

ENSTİTÜLER

Doç. Dr. Mehmet Ali HINIS

Müdür

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr.Öğr. Üyesi Güler DURU AŞİRET 

Müdür

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU 

Müdür

Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ 

Müdür

Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Doç. Dr. Mustafa ÖZ 

Müdür

Eskil Meslek Yüksekokulu

Prof.Dr.Hüseyin ÜNLÜ 

Müdür

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Zeynel Abidin KOYUNCU

Müdür

Ortaköy Meslek Yüksekokulu  

Doç.Dr.Yavuz Selim ÇAKMAK

Müdür

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr.Mehmet Ali AKTAŞ

Müdür

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör.Bektaş AYIK

Müdür

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Melike ÇELİK

Fen Edebiyat Fakültesi (Tarih Yüksek Lisans Öğrencisi)

Öğrenci Temsilcisi