Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Risk Yönetim Grubu

Adı Soyadı

Birim

İletişim

e-mail

Kamil YILDIRIM

Öğretim Üyesi

3454

kamilyildirim1@gmail.com

Oktay Uysal

 Şube Müdürü

3050

oktayuysal@aksaray.edu.tr

Nuri ÇOŞGUN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2752

nuricoskun68@hotmail.com

Talat ECE

Spor Bilimleri Fakültesi

2652

talatece@aksaray.edu.tr

Arif KILIÇ

Tıp Fakültesi

2902

arifkilic@aksaray.edu.tr

Ahmet TIPIRDAMAZ

Mühendislik Fakültesi

3506

ahmettipirdamaz@gmail.com

Hacı DEMİR

Eğitim Fakültesi

3300

hdemir68@hotmail.com

Abdulkadir SÖZCÜ

İİBF.

2402

asozcu06@hotmail.com

Yasin ŞİMŞEK

Fen Edebiyat Fak.

2122

Yasinsimsek943@hotmail.com

Coşkun DİLMAÇ

İletişim Fak.

2577

cdilmac@aksaray.edu.tr

Ayhan TÜRK

İslami ilimler Fak.

2301

ayhanturk@aksaray.edu.tr

Ümit AKPINAR

Mimarlık ve Tasarım Fak.

3539

umitakpinar@aksaray.edu.tr

Sevil YILDIRIM

Veteriner Fak.

2852

yildirimsevil@gmail.com

Pembe ŞENER

Turizm Fak.

2552

pembesener@aksaray.edu.tr

Nazmi AKBULUT

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2722

sbe@aksaray.edu.tr

Evrim ÇELİK

Fen Bilimleri Enstitüsü

2728

fbe@aksaray.edu.tr

Abidin ÜNAL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2740

abidinunal@aksaray.edu.tr

Ramazan BİÇKİN

Yabancı Diller YO.

2377

ramazanbickin@aksaray.edu.tr

N. Şeyhnaz ÇETİN

Teknik Bilimler MYO.

2002

seyhnaz@hotmail.com

Güney GÜVENÇ

Sosyal Bilimler MYO.

3842

guneyguvenc@aksaray.edu.tr

Saim KESKİN

Sağlık Hizmetleri MYO.

2802

saimkeskin@aksaray.edu.tr

Emin ÇOMAK

Ortaköy MYO.

3802

emincomak@aksaray.edu.tr

Ahmet GÜNEŞ

Güzelyurt MYO.

3872

Ahmetgunes80@hotmail.com

Mustafa DEMİRCİ

Eskil MYO.

3962

Demircim2002@hotmail.com

Şaban USTA

Bilgi İşlem Daire Bşk.

3060

sabanusta@aksaray.edu.tr

Şahin YAZICI

İdari mali işler Daire Bşk.

3081

korkuyu70@hotmail.com

Elif ABACI

Kütüphane Daire Bşk.

3101

elifabaci@aksaray.edu.tr

Atakan ARSLAN

Öğrenci İşleri Daire Bşk.

3121

atakanarslan@aksaray.edu.tr

Salih ARSLAN

Personel Daire Bşk.

3141

saliharslan@aksaray.edu.tr

Faruk TEKİN

Spor kültür Sağlık Daire Bşk.

3160

faruktekin42@hotmail.com

Serpil DOGUŞ GÜMÜŞSOY

Yapı İşleri Daire Bşk.

3210

serpildogus@hotmail.com

Nuray ÖZTÜRK

Strateji daire Bşk.

3180

nurayozturk38@hotmail.com

Veysel SAY

Strateji Daire Bşk.

3194

veyselsay@aksaray.edu.tr

Mesut YÜKSEL

Strateji Daire Bşk.

3196

mesutyuksel@aksaray.edu.tr

Barış ALTINSOY

Strateji Daire Bşk.

3197

barisaltinsoy@aksaray.edu.tr

Mustafa KORKMAZ

BAP Şube Müd.

3200

mkorkmaz@aksaray.edu.tr

Saniye ÖZBAY

Personel DB. Şube Müd.

3143

saniyeozbay@aksaray.edu.tr

Hakan ATAK

Kalite Koordinatörlüğü

3023

atakhakan@hotmail.com