Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Risk Yönetim Grubu

Adı Soyadı

Birim

İletişim

E-posta

Kamil YILDIRIM

Eğitim Fakültesi

3454

kamilyildirim1@gmail.com

Oktay Uysal

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

3050

oktayuysal@aksaray.edu.tr

Nuri ÇOŞGUN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2752

nuricoskun68@hotmail.com

Talat ECE

Spor Bilimleri Fakültesi

2652

talatece@aksaray.edu.tr

Arif KILIÇ

Tıp Fakültesi

2902

arifkilic@aksaray.edu.tr

Ahmet TIPIRDAMAZ

Mühendislik Fakültesi

3506

ahmettipirdamaz@gmail.com

Hacı DEMİR

Eğitim Fakültesi

3300

hdemir68@hotmail.com

Yıldrım KARAKUŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2402

 

Yasin ŞİMŞEK

Fen Edebiyat Fakültesi

2122

Yasinsimsek943@hotmail.com

Coşkun DİLMAÇ

İletişim Fakültesi

2577

cdilmac@aksaray.edu.tr

Emine KARAKUŞ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

3123

ekarakus@gmail.com

Ümit AKPINAR

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

3539

umitakpinar@aksaray.edu.tr

Sevil YILDIRIM

Veteriner Fakültesi

2852

yildirimsevil@gmail.com

Pembe ŞENER

Turizm Fakültesi

2552

pembesener@aksaray.edu.tr

Nazmi AKBULUT

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2722

sbe@aksaray.edu.tr

Evrim ÇELİK

Fen Bilimleri Enstitüsü

2728

fbe@aksaray.edu.tr

Erdem AKKOÇ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2740

erdemakkoc@aksaray.edu.tr

Ramazan BİÇKİN

Yabancı Diller Yüksekokulu

2377

ramazanbickin@aksaray.edu.tr

N. Şeyhnaz ÇETİN

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2002

seyhnaz@hotmail.com

Güney GÜVENÇ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

3842

guneyguvenc@aksaray.edu.tr

Saim KESKİN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2802

saimkeskin@aksaray.edu.tr

Emin ÇOMAK

Ortaköy Meslek Yüksekokulu

3802

emincomak@aksaray.edu.tr

Ahmet GÜNEŞ

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

3872

Ahmetgunes80@hotmail.com

Mustafa DEMİRCİ

Eskil Meslek Yüksekokulu

3962

Demircim2002@hotmail.com

Şaban USTA

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

3060

sabanusta@aksaray.edu.tr

Şahin YAZICI

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

3081

korkuyu70@hotmail.com

Elif ABACI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

3101

elifabaci@aksaray.edu.tr

Atakan ARSLAN

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

3121

atakanarslan@aksaray.edu.tr

Aytekin ZENGİN

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

3172

aytekinzengin@aksaray.edu.tr

Abdulkadir SÖZCÜ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

3160

faruktekin42@hotmail.com

Serpil DOGUŞ GÜMÜŞSOY

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3210

serpildogus@hotmail.com

Nuray ÖZTÜRK

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3180

nurayozturk38@hotmail.com

Mesut YÜKSEL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3196

mesutyuksel@aksaray.edu.tr

Barış ALTINSOY

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3197

barisaltinsoy@aksaray.edu.tr

Mustafa KORKMAZ

BAP Koordinasyon Birimi

3200

mkorkmaz@aksaray.edu.tr

Saniye ÖZBAY

Personel Daire Başkanlığı

3143

saniyeozbay@aksaray.edu.tr

Ömer SONKAYA

Kalite Koordinatörlüğü

3047

omersonkaya@aksaray.edu.tr