Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Temel Değerler

Bilimsellik: Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

Saydamlık: Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

Kalite ve Yetkinlik: Aksaray Üniversitesi,  eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

Etik Değerlere Bağlılık:  Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

Katılımcılık: Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

Rekabetçilik: Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.