Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Toplumsal Katkı Çalışma Grubu

TOPLUMSAL KATKI ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Arzu DOĞRU

Grup Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ

Üye

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞ

Üye

Doç. Dr. Funda ÇETİNKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YÜCETEPE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülistan YALÇIN

Üye