Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
İç Kaynaklı Dökümanlar

KYS-İKD-001-Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-002-Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisanseğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KYS-İKD-003-Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim,Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-004-Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-005-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KYS-İKD-006-Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-007-Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-008-Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-009-Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-010-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-011-Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KYS-İKD-012-Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-013-Aksaray Üniversitesi Tuz Gölü-Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-014-Aksaray Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-015-Aksaray Üniversitesi Kapadokya Yöre Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-016-Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-017-Aksaray Üniversitesi Doğal ve Kültürel Mirasın Tanıtımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-018-Aksaray Üniversitesi Hidrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-019-Aksaray Üniversitesi Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-020-Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-021-Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-022-Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

KYS-İKD-023-Aksaray Üniversitesi Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar

KYS-İKD-024-Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

KYS-İKD-025-Aksaray Üniversitesi Teknik Şartname Hazırlama Usul ve Esasları

KYS-İKD-026-Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim ve Sınav Esasları

KYS-İKD-027-Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. Yarıyıl Sonunda Yaz Tatilinde Yapılan “Hrt208 Arazi Çalışması” Dersinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

KYS-İKD-028-Aksaray Üniversitesi Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Esasları

KYS-İKD-029-Aksaray Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları

KYS-İKD-030-Aksaray Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

KYS-İKD-031-Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türkçem) Eğitim-Öğretim Yönergesi

KYS-İKD-032-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı Yönergesi

KYS-İKD-033-Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi “Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi/ Aksaray Unıversıty Journal Of Medical Scıences” Dergisi Yönergesi

KYS-İKD-034-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavları Yönergesi

KYS-İKD-035-Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi

KYS-İKD-036- Aksaray Üniversitesi Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

KYS-İKD-037-Aksaray Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-038-Aksaray Üniversitesi İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

KYS-İKD-039- Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

KYS-İKD-040-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

KYS-İKD-041-Aksaray Üniversitesi Aksaray İletişim Dergisi Yönergesi

KYS-İKD-042-Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli Yönergesi

KYS-İKD-043-Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

KYS-İKD-044-Aksaray Üniversitesi Risk Strateji Yönergesi

KYS-İKD-045-Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi

KYS-İKD-046-Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Birim Dışı Uygulama (Staj) Yönergesi

KYS-İKD-047-Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik/Saha Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-048-Aksaray Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-049-Aksaray Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

KYS-İKD-050-Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Staj Yönergesi

KYS-İKD-051-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi Yönergesi

KYS-İKD-052- Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi

KYS-İKD-053-Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi

KYS-İKD-054-Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sınav Yönergesi

KYS-İKD-055-Aksaray Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

KYS-İKD-056-Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

KYS-İKD-057-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sektör Uygulamaları 1 ve 2 Dersi Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-058-Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KYS-İKD-059-Aksaray Üniversitesi Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi (AGS)

KYS-İKD-060-Aksaray Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Çalışma Grupları Yönergesi

KYS-İKD-061-Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

KYS-İKD-062-Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ortak Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-063-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Yönergesi

KYS-İKD-064-Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Yönergesi

KYS-İKD-065-Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2017 Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu ve Yönergesi

KYS-İKD-066-Aksaray Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 2017 Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu ve Yönergesi

KYS-İKD-067-Aksaray Üniversitesi Lisans Çiftanadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-068-Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

KYS-İKD-069-Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sektör Uygulamaları 1 ve 2 Dersi Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-070-Aksaray Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi Bölümü Öğretmenlik Uygulaması Ders Yönergesi

KYS-İKD-071-Aksaray Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Araştırma Projesi Dersi Yönergesi

KYS-İKD-072-Aksaray Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Okul Deneyimi Dersi Yönergesi

KYS-İKD-073-Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi (Yürürlükten Kaldırıldı)

KYS-İKD-074-Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

KYS-İKD-075-Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

KYS-İKD-076-Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yurt İçi ve Yurtd Işı Görevlendirme Yönergesi

KYS-İKD-077-Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

KYS-İKD-078-Aksaray Üniversitesi Aksaray Unıversıty Journal Of Scıence And Engıneerıng Yönergesi

KYS-İKD-079-Aksaray Üniversitesi Kampüs İçi Trafik Yönergesi

KYS-İKD-080-Aksaray Üniversitesi Besyo Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Projesi Ders Yönergesi

KYS-İKD-081-Aksaray Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

KYS-İKD-082-Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-083-Aksaray Üniversitesi Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-084-Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü Kamp Yönergesi

KYS-İKD-085-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Akademisi Koordinatörlüğü Yönergesi

KYS-İKD-086-Aksaray Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi

KYS-İKD-087-Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj (İş Yeri Eğitimi) Yönergesi

KYS-İKD-088-Aksaray Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

KYS-İKD-089-Aksaray Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

KYS-İKD-090-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Yatay Geçiş Yönergesi

KYS-İKD-091-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

KYS-İKD-092-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi Dersleri Yönergesi

KYS-İKD-093-Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretim Birimi Merkezi (Asü-Tömer) Birimi Yönergesi

KYS-İKD-094-Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2015- 2016 Dönemi Staj Yönergesi

KYS-İKD-095-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Okullarda Uygulama Çalışmalarına İlişkin Yönergesi

KYS-İKD-096-Aksaray Üniversitesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KYS-İKD-097-Aksaray Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi

KYS-İKD-098-Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-099-Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

KYS-İKD-100- Aksaray Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KYS-İKD-101- Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

KYS-İKD-102-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

KYS-İKD-103-Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

KYS-İKD-104-Aksaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

KYS-İKD-105-Aksaray Üniversitesi Bilimsel Etkinlik Yönergesi

KYS-İKD-106-Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi

KYS-İKD-107-Aksaray Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-108-Aksaray Üniversitesi Öğrenci Kantinleri Kafeteryaları İşletim ve Denetim Yönergesi

KYS-İKD-109-Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi

KYS-İKD-110-Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Yönerge

KYS-İKD-111-Aksaray Üniversitesi Antrenörlük Deneyimi ve Uygulaması Yönergesi

KYS-İKD-112-Aksaray Üniversitesi Enerji Yönetimi Yönergesi

KYS-İKD-113-Aksaray Üniversitesi Spor Ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi

KYS-İKD-114- Aksaray Üniversitesi Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

KYS-İKD-115- Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

KYS-İKD-116- Aksaray Üniversitesi Öğrenim Sırasında Seçmeli Ders Olarak Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama Usul ve Esasları

KYS-İKD-117- Aksaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-118- Aksaray Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Personel Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-118-  Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KYS-İKD-119- Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

KYS- İKD-120- Aksaray Üniversitesi Erasmus Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi Öğrenci Hareketlilikleri Uygulama Yönergesi

KYS-İKD-121- Aksaray Üniversitesi Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge

KYS-İKD-122- Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

KYS-İKD-123- Aksaray Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

KYS-İKD-124- Aksaray Üniversitesi Ortak Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-125- Aksaray Üniversitesi Proje Destek Ofisi Yönergesi

KYS-İKD-126- Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Staj Yönergesi

KYS-İKD-127- Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Yönergesi

KYS-İKD-128- Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Yöneticilik Deneyimi Yönergesi

KYS-İKD-129- Aksaray Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

KYS-İKD-130- Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı Mesleki Uygulamalar Dersi Yönergesi

KYS-İKD-131- Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojileri Programı Sektör Uygulamaları Dersi Yönergesi

KYS-İKD-132- Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Programı İşyeri Uygulamaları Dersi Yönergesi

KYS-İKD-133- Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KYS-İKD-134- Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Hekimlik Dönemi Yönergesi

KYS-İKD-135- Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

KYS-İKD-136- Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

KYS-İKD-137- Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

KYS-İKD-138- Aksaray Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

KYS-İKD-139- Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yönergesi

KYS-İKD-140- Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkez Tanı Laboratuvarı Yönergesi

KYS-İKD-141- Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim Programı (Vehip) Yönergesi

KYS-İKD-142- Aksaray Üniversitesi Açık Erişim Politikası

KYS-İKD-143- Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-144- Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-145- Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KYS-İKD-146- Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Spor Ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları

KYS-İKD-147- Aksaray Üniversitesi İle Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Uygulamalarına ve Protokole İlişkin Usul ve Esaslar

KYS-İKD-148- Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Aksaray Belediyesi Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Protokolü Çalışma Usul ve Esasları

KYS-İKD-149- Aksaray Üniversitesi Açık Erişim Yönergesi

KYS-İKD-150- Aksaray Üniversitesi Advances in Health, Sports and Technology Science’ Dergisi Yönergesi

KYS-İKD-151- Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi

KYS-İKD-152- Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenciler İçin Sınav Uygulamaları Yönergesi

KYS-İKD-153- Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ortak Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-154- Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-155- Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi

KYS-İKD-156- Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Ortak Eğitim Yönergesi

KYS-İKD-157- Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi