Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
İç Kaynaklı Dökümanlar

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-001-Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-002-Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisanseğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-003-Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim,Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-004-Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-005-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-006-Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-007-Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-008-Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-009-Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-010-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-011-Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-012-Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-013-Aksaray Üniversitesi Tuz Gölü-Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-014-Aksaray Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-015-Aksaray Üniversitesi Kapadokya Yöre Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-016-Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-017-Aksaray Üniversitesi Doğal ve Kültürel Mirasın Tanıtımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-018-Aksaray Üniversitesi Hidrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-019-Aksaray Üniversitesi Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-020-Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-021-Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-022-Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-023-Aksaray Üniversitesi Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-024-Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-025-Aksaray Üniversitesi Teknik Şartname Hazırlama Usul ve Esasları

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-026-Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim ve Sınav Esasları

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-027-Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. Yarıyıl Sonunda Yaz Tatilinde Yapılan “Hrt208 Arazi Çalışması” Dersinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-028-Aksaray Üniversitesi Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Esasları

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-029-Aksaray Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-030-Aksaray Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-031-Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türkçem) Eğitim-Öğretim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-032-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-033-Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi “Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi/ Aksaray Unıversıty Journal Of Medical Scıences” Dergisi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-034-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavları Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-035-Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-036- Aksaray Üniversitesi Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-037-Aksaray Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-038-Aksaray Üniversitesi İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-039- Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-040-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-041-Aksaray Üniversitesi Aksaray İletişim Dergisi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-042-Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-043-Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-044-Aksaray Üniversitesi Risk Strateji Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-045-Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-046-Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Birim Dışı Uygulama (Staj) Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-047-Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik/Saha Uygulama Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-048-Aksaray Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-049-Aksaray Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-050-Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-051-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-052- Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-053-Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-054-Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sınav Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-055-Aksaray Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-056-Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-057-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sektör Uygulamaları 1 ve 2 Dersi Eğitim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-058-Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-059-Aksaray Üniversitesi Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi (AGS)

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-060-Aksaray Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Çalışma Grupları Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-061-Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-062-Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ortak Eğitim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-063-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-064-Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-065-Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2017 Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu ve Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-066-Aksaray Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 2017 Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu ve Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-067-Aksaray Üniversitesi Lisans Çiftanadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-068-Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-069-Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sektör Uygulamaları 1 ve 2 Dersi Eğitim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-070-Aksaray Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi Bölümü Öğretmenlik Uygulaması Ders Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-071-Aksaray Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Araştırma Projesi Dersi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-072-Aksaray Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Okul Deneyimi Dersi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-073-Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi (Yürürlükten Kaldırıldı)

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-074-Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-075-Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-076-Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yurt İçi ve Yurtd Işı Görevlendirme Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-077-Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-078-Aksaray Üniversitesi Aksaray Unıversıty Journal Of Scıence And Engıneerıng Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-079-Aksaray Üniversitesi Kampüs İçi Trafik Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-080-Aksaray Üniversitesi Besyo Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Projesi Ders Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-081-Aksaray Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-082-Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-083-Aksaray Üniversitesi Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-084-Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü Kamp Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-085-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Akademisi Koordinatörlüğü Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-086-Aksaray Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-087-Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj (İş Yeri Eğitimi) Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-088-Aksaray Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-089-Aksaray Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-090-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Yatay Geçiş Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-091-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-092-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi Dersleri Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-093-Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretim Birimi Merkezi (Asü-Tömer) Birimi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-094-Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2015- 2016 Dönemi Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-095-Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Okullarda Uygulama Çalışmalarına İlişkin Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-096-Aksaray Üniversitesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-097-Aksaray Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-098-Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-099-Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-100- Aksaray Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-101- Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-102-Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-103-Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-104-Aksaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-105-Aksaray Üniversitesi Bilimsel Etkinlik Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-106-Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-107-Aksaray Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları Uygulama Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-108-Aksaray Üniversitesi Öğrenci Kantinleri Kafeteryaları İşletim ve Denetim Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-109-Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-110-Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Yönerge

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-111-Aksaray Üniversitesi Antrenörlük Deneyimi ve Uygulaması Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-112-Aksaray Üniversitesi Enerji Yönetimi Yönergesi

Yönetim Dokümanları  KYS-İKD-113-Aksaray Üniversitesi Spor Ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi

Yönetim Dokümanları KYS-İKD-114- Aksaray Üniversitesi Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Yönetim DokümanlarıKYS-İKD-115- Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi