Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Oryantasyon - Danışman Toplantıları

 

2020 2021 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi başlarken kurumumuza yeni katılan öğrencilerimizin üniversiteye ve programlara daha hızlı ve kolay uyum sağlaması için öğrencilere oryantasyon eğitimleri akademik birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerle eğitim amaçları, ders çıktıları, öğrencilerin hak ve sorumlulukları, uzaktan eğitim süreçleri, AKTS (Bologna Bilgi Paketi), öğrenci değişim programları, kalite güvencesi, program akreditasyonu, farkındalık ve beklenti düzeylerinin arttırılması gibi konular paylaşılmıştır.

Aynı zamanda bu eğitimlerde kariyer planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi, öğrencinin eğitim öğretim hayatıyla ilgili olası mağduriyetlerin önlenmesi (ekle-sil, ders dışı etkinlik, toplam zorunlu ve seçmeli ders ile proje, staj, seminer) başlıklarına da yer verilmiştir.