Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Yönetim Sistemi Çalışma Grubu

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Grup Başkanı

Doç. Dr. Remzi KUZUOĞLU

Üye

Doç. Dr. Muhammed SARI

Üye

Doç. Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Melih DUMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ

Üye

Öğr. Gör. Zeynel Abidin KOYUNCU

Üye

Arş. Gör. Kubilayhan GÖÇ

Üye

Genel Sekreter Bayram Ali YAVAŞ

Üye

Daire Başkanı Nuray ÖZTÜRK

Üye

Daire Başkanı Şaban USTA

Üye

Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Yasemin KALE

Üye

Elif YENCİLEK

Üye

Yahya TAS

Üye