Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Görev Yetki ve Sorumluluklar