Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Duyurular
Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Planı'nın sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik politikaların belirlenmesi için dış paydaşlara, 2023 Aralık ayınd...
17.1.2024 12:53:00
Üniversitemiz öğrencilerine uygulanmış olan 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Anketi Raporu akademik ve idari olmak üzere tüm birimlerimize iletilmiştir. ...
21.2.2024 15:21:00
Aksaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, iç lokasyonların tümünde yaptığı teknik düzenlemeler neticesinde ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Alınan s...
30.1.2024 16:11:00
İç tetkik soru listesine ulaşmak için tıklayınız . ...
6.2.2024 11:50:00
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu'nun 3.2 versiyonu yayımlanmıştır. Güncellenen kılavuza ulaşmak için tıklayınız. ...
10.1.2024 15:03:00
Aksaray Üniversitesi 2021 yılı TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi-TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon İç Tetkik Planı, iç tetkikte kullanılacak formlar aşağıda sunulmuştur.  ...
22.4.2021 13:11:00
Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarına yönelik çevrimiçi eğitim serisinde 600 üzerinde katılımcıya eğitim verildi. ...
12.10.2020 12:17:00
Üniversitemiz sürekli yenilenme ve iyileştirme faaliyetlerini kalite sürecinin bir parçası olarak görmektedir. Bu bağlamda, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları pandemiden &ccedi...
12.10.2020 11:58:00
Aksaray Üniversitesi her yıl, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince YÖK tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu (4.1) doğrultusunda, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlayarak YÖK’e ...
14.2.2019 10:42:00
Aksaray Üniversitesi 2015-2016-2017 Kurum Gösterge Raporu yayınlanmıştır. ...
5.9.2018 16:20:00