Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Duyurular
Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarına yönelik çevrimiçi eğitim serisinde 600 üzerinde katılımcıya eğitim verildi. ...
12.10.2020 12:17:00
Üniversitemiz sürekli yenilenme ve iyileştirme faaliyetlerini kalite sürecinin bir parçası olarak görmektedir. Bu bağlamda, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları pandemiden &ccedi...
12.10.2020 11:58:00
Aksaray Üniversitesi her yıl, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince YÖK tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu (4.1) doğrultusunda, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlayarak YÖK’e ...
14.2.2019 10:42:00
Aksaray Üniversitesi 2015-2016-2017 Kurum Gösterge Raporu yayınlanmıştır. ...
5.9.2018 16:20:00